BeeGen: Łączenie pokoleń pszczelarzy

Celem projektu BeeGen jest dostarczenie pszczelarzom wysokiej jakości materiałów edukacyjnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia pasieki.

shape

o projekcie

Projekt BeeGen to projekt realizowany w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus +, który rozpoczął się w listopadzie 2019 roku i będzie trwał 24 miesiące. W ramach projektu zostaną opracowane materiały szkoleniowe oraz gra edukacyjna.

Services

Rezultaty


Projekt realizuje pięć głównych rezultatów intelektualnych

IO1: Materiały szkoleniowe dla młodych pszczelarzy ( EQF 2-3)

Jako pierwszy rezultat intelektualny planowane są innowacyjne treści szkoleniowe opracowane i przygotowane dla młodych i niedoświadczonych pszczelarzy lub młodych ludzi, którzy chcą zostać pszczelarzami w najbliższej przyszłości.

Program szkoleniowy
Training content
Module 1 Introduction of Beekeeping
Module 2a Beegen Species
Module 2b Bee development cycle and their life in hives/ Species and breeds of bees
Module 3 Apiary construction and types of hives
Module 4 Beekeeper's equipment and Beekeeping work safety
Module 5 Bee products, their collections and their therapeutic effects
IO2: Materiały szkoleniowe dla doświadczonych pszczelarzy (EQF 4-5)

Drugi rezultat intelektualny to treści szkoleniowe opracowane i przygotowane dla profesjonalnych i doświadczonych pszczelarzy.

Module 1: 4 seasons works in beekeping
Module 2: Migratory apiary and feeding bees/ breeding of bee mothers
Module 3: Swarming of bees / Robbing
Module 4: Diseases Bees
Module 5: Pesticides
Module 6: Professional apiaries management: marketing and management
IO3: Wirtualna platforma szkoleniowa z matrriałami szkoleniowymi i grą

Ten trzeci rezultat intelektualny obejmuje całą wirtualną rzeczywistość związaną z projektem. Zawiera zarówno treści szkoleniowe dla odpowiednich grup docelowych, jak i grę tematyczną przygotowaną dla głównego celu projektu - połączenia dwóch pokoleń pszczelarzy.

IO4: Gra tematyczna dotycząca pszczelarstwa

Czwarty rezultat intelektualny to nowatorskie narzędzie łączenia dwóch pokoleń - młodych ludzi z zawodowymi pszczelarzami.

IO5: Podręczniki dla młodych i doświadczonych pszczelarzy

Końcowym rezultatem są opracowane i wydrukowane 2 podręczniki dla młodych i zawodowych pszczelarzy.

Partnerstwo