BeeGen: Conectarea Generațiilor prin albinărit

Proiectul BeeGen este bazat pe un parteneriat strategic, fiind un proiect co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus +. Început în noiembrie 2019, activitățile proiectului se vor desfășura pe o perioadă de 24 de luni, în decursul cărera vor fi disponibile diverse conținuturi și rezultate educaționale.

shape

About

Proiectul BeeGen este bazat pe un parteneriat strategic, fiind un proiect co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus +. Început în noiembrie 2019, activitățile proiectului se vor desfășura pe o perioadă de 24 de luni, în decursul cărera vor fi disponibile diverse conținuturi și rezultate educaționale.

Services

Rezultate


Proiectul este evidențiat prin cinci rezultate principale

IO1:Conținut de instruire pentru tinerii apicultori (EQF2-3)

Primul rezultat intelectual este reprezentat de conținutul de instruire inovator elaborat și dedicat tinerilor apicultori și fără experiență sau tinerilor care sunt interesați să devină apicultori în viitorul apropiat..

Teoria și Metodologia Curriculum-ului
Conținutul instruirii
Module 1 Introduction of Beekeeping
Module 2a Beegen Species
Module 2b Bee development cycle and their life in hives/ Species and breeds of bees
Module 3 Apiary construction and types of hives
Module 4 Beekeeper's equipment and Beekeeping work safety
Module 5 Bee products, their collections and their therapeutic effects
IO2: Conținut de instruire pentru apicultorii profesioniști (EQF 4-5)

Cel de-al doilea rezultat intelectual este reprezentat de conținutul de instruire elaborat și dedicat apicultorilor profesioniști și cu experiență.

Module 1: 4 seasons works in beekeping
Module 2: Migratory apiary and feeding bees/ breeding of bee mothers
Module 3: Swarming of bees / Robbing
Module 4: Diseases Bees
Module 5: Pesticides
Module 6: Professional apiaries management: marketing and management
IO3: Platforma virtuală dedicată cursurilor de instruire și jocului

Cel de-al treilea rezultat intelectual cuprinde ideile elementare ale proiectului expuse virtual. Acesta conține atât conținuturi de instruire pentru grupurile țintă relevante, cât și un joc tematic pregătit pentru scopul principal al proiectului - conectarea a două generații de apicultori.

IO4: Joc tematic dedicat apiculturii

Cel de-al patrulea rezultat intelectual este evidențiat prin instrumentul inovator pentru conectarea a două generații - tineri și apicultori profesioniști.

IO5: Manuale pentru tinerii apicultori și apicultorii profesioniști

Ca rezultat final, sunt elaborate și tipărite două manuale pentru tinerii apicultori și apicultorii profesioniști.

Parteneriatul