BeeGen: Conectarea Generațiilor prin albinărit

Proiectul BeeGen este bazat pe un parteneriat strategic, fiind un proiect co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus +. Început în noiembrie 2019, activitățile proiectului se vor desfășura pe o perioadă de 24 de luni, în decursul cărera vor fi disponibile diverse conținuturi și rezultate educaționale.

shape

About

Proiectul BeeGen este bazat pe un parteneriat strategic, fiind un proiect co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus +. Început în noiembrie 2019, activitățile proiectului se vor desfășura pe o perioadă de 24 de luni, în decursul cărera vor fi disponibile diverse conținuturi și rezultate educaționale.

Services

Rezultate


Proiectul este evidențiat prin cinci rezultate principale

IO2: Conținut de instruire pentru apicultorii profesioniști (EQF 4-5)

Cel de-al doilea rezultat intelectual este reprezentat de conținutul de instruire elaborat și dedicat apicultorilor profesioniști și cu experiență.

IO3: Platforma virtuală dedicată cursurilor de instruire și jocului

Cel de-al treilea rezultat intelectual cuprinde ideile elementare ale proiectului expuse virtual. Acesta conține atât conținuturi de instruire pentru grupurile țintă relevante, cât și un joc tematic pregătit pentru scopul principal al proiectului - conectarea a două generații de apicultori.

IO4: Joc tematic dedicat apiculturii

Cel de-al patrulea rezultat intelectual este evidențiat prin instrumentul inovator pentru conectarea a două generații - tineri și apicultori profesioniști.

IO5: Manuale pentru tinerii apicultori și apicultorii profesioniști

Ca rezultat final, sunt elaborate și tipărite două manuale pentru tinerii apicultori și apicultorii profesioniști.

Parteneriatul