BeeGen: Generačné prepojenie včelárov

Cieľom projektu BeeGen je vzpracovať a postkytnúť profesionálnym včelárom odborné vzdelávacie materiály potrebné pre správne chovanie včelína.

shape

O nás

Projekt BeeGen je projektom strategického partnerstva Erasmus +, ktorý sa začal v novembri 2019 a trvá 24 mesiacov. Projekt poskytne rôzne vzdelávacie obsahy a výsledky.

Services

Výstupy


Projekt má päť hlavných intelektuálnych výstupov.

IO1: Vzdelávací obsah pre začínajúcich včelárov (EQF2-3)

Prvý intelektuálny výstup predstavuje Inovatívny vzdelávací obsah určený pre začínajúcich a neskúsených včelárov alebo mladých ľudí, ktorí majú záujem stať sa včelármi.

Osnovy
Obsah školenia
Module 1 Introduction of Beekeeping
Module 2a Beegen Species
Module 2b Bee development cycle and their life in hives/ Species and breeds of bees
Module 3 Apiary construction and types of hives
Module 4 Beekeeper's equipment and Beekeeping work safety
Module 5 Bee products, their collections and their therapeutic effects
IO2: Vzdelávací obsah pre skúsených včelárov (EQF 4-5)

Druhý intelektuálny výstup predstavuje vzdelávací obsah vypracovaný pre skúsených včelárov.

Module 1: 4 seasons works in beekeping
Module 2: Migratory apiary and feeding bees/ breeding of bee mothers
Module 3: Swarming of bees / Robbing
Module 4: Diseases Bees
Module 5: Pesticides
Module 6: Professional apiaries management: marketing and management
IO3: Virtuálna vzdelávacia platforma a online hra

Tretí intelektuálny výstup sa zameriava na využívanie virtuálnej reality v projekte. Zahŕňa vzdelávací obsah pre príslušné cieľové skupiny a tematickú hru - hlavný cieľ projektu - zameranú na spoločné aktivity dvoch generácií včelárov.

IO4: Tematická hra o včelárstve

ieľom projektu BeeGen je vzpracovať a postkytnúť profesionálnym včelárom odborné vzdelávacie materiály potrebné pre správne chovanie včelína.

IO5: Príručky pre mladých a profesionálnych včelárov

Ako záverečný výstup budú vypracované a vytlačené 2 príručky pre mladých a profesionálnych včelárov.

Partnerstvo